Wskazówki prawne

Copyright © 2023 Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie powielanie lub rozpowszechnianie w każdym medium, w całości bądź w części, wymaga pisemnej zgody firmy Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG.

Obowiązują w tym zakresie Ogólne Warunki Biznesu firmy Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG

Na bieżąco sprawdzamy oraz aktualizujemy informacje podane na stronach internetowych www.drliebe.pl, www.ajona.pl, www.aminomed.pl i www.pearls-dents.pl. Pomimo wszelkiej staranności niektóre dane oraz warunki ramowe mogą ulec zmianie. Stąd też nie ponosimy odpowiedzialności ani też nie udzielamu gwarancji w zakresie aktualności, poprawności czy też pełności udostępnionych informacji. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, które dostępne są poprzez linki. Dr. Liebe nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które dostępne są przez to połączenie. Wszystkie podane ceny są, o ile nie wskazano inaczej, niewiążącymi zaleceniami cenowymi z wliczeniem podatku VAT. Chronione nazwy handlowe, znaki towarowe itp. nie mogą być jako takie nanoszone lub swobodnie używane bez stosownego zezwolenia.

Ponadto zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian i uzupełnień udostępnianych informacji. Treść oraz struktura stron internetowych Dr. Liebe są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności używanie tekstów, wyjątków z tekstów lub ilustracji wymaga uprzedniej zgody.

Materiały fotograficzne

© bnenin, © Drobot Dean, © Elnur, © galitskaya, © lovelyday12, © Martin Schlecht, © xwefotolia / Adobe Stock
© momentimages / F1online
© Kurhan, © Andrey Armyagov / Fotolia.com
© caracterdesign, © Foodcollection RF / GettyImages
© www.freeimages.co.uk