Dla wszystkich produktów
firmy Dr. Liebe:

Składniki zostały wymienione na opakowaniu, natomiast ich działanie opisano w zrozumiały sposób w załączonej do opakowania ulotce. Niniejszym pełnym oświadczeniem chcielibyśmy umożliwić Państwu dokonanie oceny jakości naszych past do zębów.